Frequently Asked Questions

Vraag 
Jullie werken met mensen met een arbeidsbeperking. Kan ik dan wel professioneel werk van jullie verwachten?

Antwoord
Ja. Onze websites worden gebouwd onder professionele begeleiding. Ook als we teksten schrijven, of infographics verzorgen, dan is daar altijd een expert bij die onze mensen begeleidt.

Vraag
Jullie zijn een stichting, hanteren jullie dan ook concurrerende tarieven?

Antwoord
Wij zijn een stichting, dus wij hebben inderdaad geen winstoogmerk. Daarom houden wij onze kosten van huisvestiging en bijvoorbeeld de kosten voor onze bedrijfsvoering zo laag mogelijk. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. We moeten echter net als iedere organisatie onze medewerkers betalen en zorgen dat we professionele apparatuur hebben om onze diensten aan te bieden.

Vraag
Waarom zijn jullie een stichting?

Antwoord
Wij zijn een stichting, omdat we geen winstoogmerk hebben. We investeren in onze medewerkers en er wordt geen winst uitgekeerd.

 

Vraag
U zet zich in /voor mensen met een arbeidsbeperking. Betekent dit dat u ze ook in dienst neemt?

Antwoord
Wij betalen onze medewerkers een aanvulling op hun uitkering en aansluitend bieden we een garantiebaan. Daarbij krijgen ze alle gelegenheid om zich te ontwikkelen. Daarmee zetten we ons in om de doelgroep een kans te geven op de reguliere arbeidsmarkt. Ze kunnen natuurlijk ook elders een dienstbetrekking vinden en dan is onze missie ook geslaagd.

Een vraag over de Blauwe Krokodil?

Neem contact met ons op