Frequently Asked Questions

Vraag

Jullie werken met mensen met een arbeidsbeperking. Kan ik dan wel professioneel werk van jullie verwachten?

Antwoord

Ja, zeker! Onze medewerkers hebben allemaal een opleiding gevolgd in hun eigen vakgebied.
Onze websites worden bovendien gebouwd onder professionele begeleiding. Ook als we teksten schrijven, of infographics verzorgen, is daar altijd een expert bij die onze mensen begeleidt.

Vraag

Jullie zijn een stichting: hanteren jullie dan ook concurrerende tarieven?

Antwoord

We zijn een stichting, dus we hebben inderdaad geen winstoogmerk. Daarom houden we onze kosten van huisvestiging en bijvoorbeeld de kosten voor onze bedrijfsvoering zo laag mogelijk. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. We moeten echter net als iedere organisatie onze medewerkers betalen en zorgen dat we professionele apparatuur hebben om onze diensten aan te bieden.

Vraag

Waarom zijn jullie een stichting?

Antwoord

Wij zijn een stichting, omdat we geen winstoogmerk hebben. We investeren in onze medewerkers en er wordt geen winst uitgekeerd.

Vraag

Jullie zetten je in voor mensen met een arbeidsbeperking. Betekent dit dat jullie ze ook in dienst nemen?

Antwoord

Wij betalen onze medewerkers een aanvulling op hun uitkering en aansluitend bieden we een garantiebaan. Daarbij krijgen ze alle gelegenheid om zich te ontwikkelen. Daarmee zetten we ons in om de doelgroep een kans te geven op de reguliere arbeidsmarkt.
Ze kunnen natuurlijk ook ergens anders een dienstbetrekking vinden: ook dan is onze missie geslaagd!

Heb je ook een vraag over de Blauwe Krokodil?

Neem dan meteen even contact met ons op…