De EU heeft voor ondernemers regels opgesteld over welke bedrijfsinformatie zichtbaar moet zijn voor de klanten, leveranciers en autoriteiten. Op een bedrijfswebsite moet in ieder geval het btw nummer vermeld staan. De Belastingdienst controleert, steekproefsgewijs, of je dit nummer vermeld. Eind 2019 hebben in Nederland alle eenmanszaken een ander btw nummer gekregen, namelijk het btw-identificatienummer (btw-id). Per 1 januari 2020 gebruik je dit btw-identificatienummer in je bedrijfscorrespondentie.

Waarom krijg ik een btw identificatienummer?

Het oude btw nummer was in strijd met de Europese privacyregels. De Autoriteit voor Persoonsgegevens gaf al eerder de Belastingdienst een waarschuwing over het gebruik van het oude btw nummer. Het bevatte namelijk voor eenmanszaken hun Burgerservicenummer (BSN nummer). Deze privacygevoelige informatie kon daardoor makkelijk tot identiteitsfraude leiden. De Autoriteit eiste hiervoor van de Belastingdienst een oplossing. 

Blauwe Krokodil beantwoord vragen  van ondernemers over het uiterlijk van het nieuwe btw nummer.

Wat verandert er nu precies?

Het oude btw nummer wordt vanaf 2020 omzetbelastingnummer genoemd. Dit nummer gebruik je wanneer je contact hebt met de Belastingdienst. Dus bij de aangifte omzetbelasting, in de correspondentie met de Belastingdienst of als je de Belastingtelefoon belt.

Het nieuwe btw identificatienummer gebruik je wanneer je zaken doet met je klanten en de leveranciers. Zij kunnen echter op hun beurt via de site van de Europese Commissie dit nummer controleren.

Uiterlijk btw identificatienummer

Het btw identificatienummer bestaat uit de volgende tekens: landcode NL, 9 cijfers, de letter B en een controlegetal van 2 cijfers.

De 9 cijfers hebben dus niks meer te maken met het burgerservicenummer. De laatste 2 cijfers zijn willekeurige cijfers.

Uiterlijk omzetbelastingnummer

In het omzetbelastingnummer zit dus nog wel het burgerservicenummer. Het krijgt vanaf nu de toevoeging: B01 of een hoger cijfer.

Voorbeeld omzetbelastingnummer: 113456789B01

Op den duur zal de Belastingdienst 1 nummer gaan gebruiken.

Ik heb een btw-id nummer, wat moet ik nu doen?

Het btw-id nummer vermeld je ten eerste je in jouw bedrijfsadministratie en ten tweede in de correspondentie met klanten en leveranciers. Zorg daarom dat het btw identificatienummer goed zichtbaar is: 

  • op je bedrijfswebsite,
  • in je offertes,  
  • op je facturen naar klanten, ook naar je buitenlandse klanten
  • in de overige correspondentie naar je klanten en leveranciers.
  • Vervang tenslotte het btw-id ook op je briefpapier en je visitekaartjes.
Blauwe Krokodil tipt eenmanszaken over een verandering in het btw nummer.

Tips!

Geef het btw-id nummer zo snel mogelijk door aan je boekhouder. Doe je de aangifte omzetbelasting via software? Vermeld dan altijd je omzetbelastingnummer.

Wil je meer over de btw identificatienummer weten? Op de site van de Belastingdienst vind je meer nieuws en achtergrondinformatie.

Meer nieuwe regels in 2020

Voor ondernemend Nederland zijn vanaf 1 januari 2020 meer nieuwe regels van kracht. Welke regels voor je bedrijf van toepassing zijn, lees je op de site van het Ondernemersplein. Kijk ook eens op de site van de Kamer van Koophandel.

Bronnen: Belastingdienst, Ondernemersplein en de Kamer van Koophandel. Foto’s: grote foto: Mystic_mabel via Flickr. Kleine afbeeldingen: Pixabay

Het team van de Blauwe Krokodil wenst jou een succesvol en ondernemend jaar toe!