MVO

De Europese Commissie vindt dat alle bedrijven sociale en milieu issues in hun activiteiten en kernstrategie moeten opnemen.

Wij houden ons bezig met de sociale issues en we streven ernaar dat meer mensen met een arbeidsbeperking betaald werk vinden. Wij bieden een werkplek voor mensen uit deze doelgroep. Op die manier leveren wij een bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

De Participatiewet is op 1 januari 2015 in werking getreden met als doel om meer mensen met een arbeidsbeperking kans te bieden op een betaalde baan. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking (www.rijksoverheid.nl).

Een inclusieve maatschappij gaat over echt meedoen en er echt bij horen. Werknemers met een arbeidsbeperking willen net als alle werknemers een zinvol werkzaam leven. Als ze een werkplek hebben waar ze op waarde worden geschat neemt het zelfvertrouwen enorm toe. In veel gevallen neemt de zelfredzaamheid toe wat een bijdrage levert aan welzijn, leefomstandigheden en financiële situatie.

 De gemeente Rotterdam heeft, net als vele andere overheden, SROI (Social Return on Investment) ingezet als instrument om werkgelegenheid te bevorderen voor mensen met een arbeidsbeperking. SROI gaat over afspraken die de gemeente maakt met haar leveranciers en opdrachtnemers. Doel van die afspraken is mensen die al lang zonder baan zitten aan werk te helpen.

De gemeente Rotterdam koopt per jaar voor 1 miljard in aan goederen, diensten en projecten. Dit probeert zij, met het oog op de toekomst, zo maatschappelijk verantwoord mogelijk te doen. Bedrijven die leveren aan de gemeente moeten daarom aan bepaalde criteria voldoen. Uitgangspunt is de inkoop van goederen en diensten effectief en efficiënt inzetten voor maatschappelijke beleidsdoelstellingen, zoals werkgelegenheid en een schone leefomgeving (www.rotterdam.nl)