Privacy Policy

Contactgegevens:

Stichting De Blauwe Krokodil (hierna: De Blauwe Krokodil), gevestigd aan Schiemond 20 in Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

www.blauwekrokodil.nl

Stichting De Blauwe Krokodil
Bedrijfsverzamelgebouw de Kroon
Schiemond 20
3024 EE  Rotterdam

Telefoonnummer: +31650281765

Louise van der Voort is de Functionaris Gegevensbescherming van De Blauwe Krokodil. Zij is te bereiken via louise@blauwekrokodil.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Blauwe Krokodil verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam,
 • E-mailadres,
 • IP-adres (geanonimiseerd),
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie (zoals e-mail of contactformulieren) en telefonisch,
 • Gegevens over je activiteiten op onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen en mogen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@blauwekrokodil.nl, dan verwijderen we deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Blauwe Krokodil verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of periodieke aanbiedingen,
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

  De Blauwe Krokodil verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of periodieke aanbiedingen,
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Blauwe Krokodil neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Blauwe Krokodil bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te bereiken waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

Persoonsgegevens

Bewaartermijn: tijdens de uitvoering van een opdracht tot beëindiging van de opdracht,
Reden: overleg met de opdrachtgever en controle over de voortgang door de opdrachtgever.

Personalia

Bewaartermijn: tijdens de uitvoering van een opdracht tot beëindiging van de opdracht,
Reden: overleg met de opdrachtgever controle over de voortgang door de opdrachtgever.

Adres

Bewaartermijn: tot na betaling van de factuur,
Reden: facturering.

E-mailadres

Bewaartermijn: tijdens de uitvoering van een opdracht tot beëindiging van de opdracht of na toestemming tot intrekking van de toestemming,
Reden: overleg met de opdrachtgever en controle over de voortgang door de opdrachtgever of na toestemming voor verzending van een periodieke nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Blauwe Krokodil verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Blauwe Krokodil blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Blauwe Krokodil gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Blauwe Krokodil gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen verbeteren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we kunnen zien welke pagina’s goed of minder goed bezocht worden en we de website en deze pagina’s kunnen verbeteren.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Welke cookies dat zijn, hoe lang ze bewaard blijven en waarvoor ze dienen kun je nalezen in ons cookiebeleid op de pagina Cookiebeleid

Op elke pagina op onze website vind je rechtsonder een knop waarmee je je keuze voor geplaatste cookies kunt wijzigen.

Zie voor een toelichting ook: veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Blauwe Krokodil en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@blauwekrokodil.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

De Blauwe Krokodil wil je er bovendien op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Blauwe Krokodil neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@blauwekrokodil.nl.

Contact

Neem contact op om de
mogelijkheden te bespreken.