Social Return – deel 6

Social Return – deel 6

Social return in Rotterdam Het Regionaal Werkbedrijf Rotterdam, een samenwerkingsverband van sociale partners, lokale overheden en UWV, heeft samen met Arbeidsmarkt Regio Rijnmond een belangrijk doel gesteld. Met regionale werkgevers en ondernemers zijn afspraken...
Social Return – deel 1

Social Return – deel 1

Wat is social return? De Rijksoverheid wil dat zoveel mogelijk mensen in de samenleving meedoen. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder mensen met een handicap, moeten gelijke kansen krijgen inzake werk en inkomen. In deze serie bespreek ik de...