Social Return – deel 6

Social Return – deel 6

Social return in Rotterdam Het Regionaal Werkbedrijf Rotterdam, een samenwerkingsverband van sociale partners, lokale overheden en UWV, heeft samen met Arbeidsmarkt Regio Rijnmond een belangrijk doel gesteld. Met regionale werkgevers en ondernemers zijn afspraken...
Social Return – deel 2

Social Return – deel 2

Proeftuinen gezocht Eerder besteedde ik aandacht aan social return, het scheppen van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met in het bijzonder mensen met een arbeidsbeperking. In mijn vorige blog schreven we dat er nauwelijks mensen met een beperking...
Social Return – deel 1

Social Return – deel 1

Wat is social return? De Rijksoverheid wil dat zoveel mogelijk mensen in de samenleving meedoen. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder mensen met een handicap, moeten gelijke kansen krijgen inzake werk en inkomen. In deze serie bespreek ik de...