Wij zijn een stichting, omdat we geen winstoogmerk hebben. We investeren in onze medewerkers en er wordt geen winst uitgekeerd.